Бізнес-план підприємства

Як Ви уже напевнещо зрозуміли в даній статті ми поговоримо про Бізнес-план підприємства, про те на стільки бізнес-план важливий для успішного ведення бізнесу.

У сучасних умовах одним із найважливіших інструментів планування є бізнес-план. Традиційно він виступав інструментом малого та середнього бізнесу, який потребувався в зовнішній допомозі (партнера або інвестора) для реалізації конкретних проектів.

Сьогодні бізнес-плани розробляються практично всіма провідними зарубіжними компаніями на постійній основі.

Зростання ролі бізнес-плану в плануванні особливо виразно проявилося в останні десятиліття. Пов’язано це було з наступними причинами:

1. Зростання складності зовнішнього господарського середовища зажадало від компаній високої гнучкості в управлінні, уміння постійно прораховувати безліч варіантів управлінських рішень в комплексі, з урахуванням усіх факторів.

2. Зросла роль стратегічного маркетингу, вміння знаходити та оцінювати можливі нові, перспективні напрямки господарської діяльності. У цих умовах бізнес-план необхідний для економічної оцінки перспективних можливостей, що існують на ринку.

3. Розширилася самостійність виробничих підрозділів. Відокремлення господарських систем, при необхідності інтеграції рішень по частині інвестиційної політики та оцінки їх привабливості з точки зору фінансового результату, зробило бізнес-план популярним інструментом планування бізнесу в рамках великих компаній.

Бізнес-план – це план розвитку бізнесу на майбутній період, в якому сформульовані предмет, основні цілі, стратегії, напрями та географічні регіони господарської діяльності; визначена цінова політика, ємність і структура ринку, умови здійснення поставок і закупівель, транспортування, страхування і переробка товарів , фактори, що впливають на зростання / зниження доходів і витрат по групі товарів і послуг, що є предметом діяльності підприємства.

Бізнес-план завжди має адресата. Ним може бути партнер, інвестор, вище керівництво або органи державного управління, тому в будь-якому випадку в бізнес-плані повинні бути враховані інтереси того, кому він адресований.