Підвищення конкурентоспроможності підприємства транспортного машинобудування за рахунок залучення інвестицій

Одним із прикладів використання інвестиційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства є підготовка та реалізація інвестиційного проекту транспортного машинобудування. Державне підприємство Дніпропетровський науково-виробничий комплекс електровозобудування (ДП «НВК «Електровозобудування»») – підприємство машинобудівної галузі, що випускає вироби електротехнічного машинобудування. Подробнее »

Нарощування темпів виробництва

Нарощування темпів виробництва у 2005 році зумовлено сприятливою кон’юнктурою на внутрішньому ринку продукції машинобудування. Це пов’язано передусім з високими темпами зростання виробництва в електронному й електричному, сільськогосподарському та транспортному машинобудуванні, у тому числі в автомобільній, авіаційній та суднобудівній галузях. Подробнее »

Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування

Необхідність постійного підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування пов’язана з нагальною необхідністю реалізації транспортних проектів та програм, що спираються на розвинену транспорту інфраструктуру. Поліпшення транспортного обслуговування, розвиток транспортної системи та дорожнього господарства є однією зі складових конкурентоспроможності національної економіки. Подробнее »

Співробітництво з країнами ГУ AM

Україна ініціює створення разом із сусідніми державами спільних транзитних коридорів, операторських компаній транзитних перевезень на основі погоджених технологій та наскрізних тарифів. Розвивається співробітництво з країнами ГУ AM у створенні зон вільної торгівлі та проведення єдиної тарифної політики з метою збільшення транзитних вантажопотоків. Подробнее »

Державна політика у сфері міжнародного транзиту

Державна політика у сфері міжнародного транзиту спрямована здійснюватись на принципах забезпечення вільного, безпечного й безперешкодного пропуску товарів, пасажирів і транспортних засобів територією України, гарантії прав учасників транзиту, створення належних умов споживачам транзитних послуг. Для реалізації цих принципів вже проходить завершення формування нормативно-правової бази щодо регулювання правовідносин, пов’язаних з міжнародним транзитом вантажів, організація змішаних (комбінованих) перевезень та функціонування товаророзподільчих (логістичних) центрів: а) розроблення і запровадження проектів законів України про транспортно-експедиційну діяльність, джерела фінансування експлуатації внутрішніх водних шляхів, змішані (комбіновані) перевезення, електронні документи та електронний документообіг, електронний цифровий підпис та Кодексу внутрішнього водного транспорту; б) розроблення і прийняття нормативно-правових актів з питань здійснення митно-брокерської діяльності у пунктах пропуску через державний кордон України, регламентування порядку перетину державного кордону України транзитними вантажами; в) законодавче закріплення правового статусу операторів мультимодальних перевезень та логістичних центрів. Подробнее »

Транзитні послуги

Транзитні послуги (роботи) призначаються для споживання та використання за межами митної території України і надаються (виконуються) на підставі відповідних двох чи багатосторонніх договорів (контрактів) між учасниками транзиту. Договори про надання транзитних послуг укладаються як між резидентами і нерезидентами, так і між самими резидентами і нерезидентами, які вільно обирають комплекс транзитних послуг, їх виконавців, а також засоби транзиту залежно від умов перевезень. Подробнее »

Транзит і його теоретична основа

Згідно з Митним кодексом України, транзит – це митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» дається таке визначення: транзит – це переміщення товарів, вироблених за межами України, через територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній території. Подробнее »

Міжнародні транспортні коридори

В Україні триває інтенсивний пошук найефективнішого використання транзитного потенціалу країни, зокрема її приморських регіонів. Територія України і її транспортні магістралі фігурують у численних проектах міжнародних транспортних коридорів. Подробнее »

Європейський трансконтинентальний водний шлях Рейн – Майн – Дунай

Європейський трансконтинентальний водний шлях Рейн – Майн – Дунай має тисячолітню історію. Задум з’єднати Рейн із Дунаєм виник ще у франкського короля в 793 році, однак унаслідок технічних труднощів перша спроба будівництва каналу Майн – Дунай закінчилася безуспішно. Подробнее »

Панамський канал

Панамський канал – штучний водний шлях між Атлантичним і Тихим океанами. Ідея його будівництва нараховує кілька сторіч. Подробнее »