Юридична служба

Малий бізнес в Україні із самого початку його становлення відіграє важливу роль у закріплені ринкової економіки як найбільш масової форми, що швидко реагує на кон’юнктуру ринку. Вплив малого підприємництва на економічний розвиток країни вже визнаний в усьому світі.

Як свідчить статистика, мале підприємництво, по-перше, дедалі більше впливає на ринок праці, знижуючи на ньому відповідну соціальну напругу. По-друге, відіграє дедалі більшу питому вагу в економіці й житті людей, оскільки мале підприємництво сприяє самовизначеності людської особистості та привабливості нового соціального статусу. По-третє, як свідчать дослідження, мале підприємництво створює фундамент для поширення масштабів середнього бізнесу.

Підприємницька діяльність у формі малих та середніх господарських структур має значний потенціал становлення середнього класу в Україні.

За умов послідовного вдосконалення механізмів державного регулювання, підвищення рівня менеджменту та професійного рівня ведення підприємницької діяльності, цей потенціал може бути перетворений у реалії, що підтверджується досвідом розвинених країнах ринкової економіки.

Юридична служба Українського фонду підтримки підприємництва в рамках заходів з виконання у 2006 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні проводить консультації з питань розвитку підприємництва, а саме: реєстрація суб’єктів господарювання, ліцензування підприємницької діяльності, спрощена система оподаткування, порядок укладення цивільних та господарських договорів, порядок складення позовів до судових органів, оскарження дій податкових органів.

Начальник служби
Апостолова Вікторія Вікторівна
Тел.: 502-11-65

Фінінсова служба

Основні завдання:
розробка та впровадження засад фінансової діяльності УФПП;
розробка та впровадження фінансової частини заходів Національної програми сприяння розвитку підприємництва в Україні;
організація та ведення бухгалтерського та податкового обліку фінансово-господарської діяльності УФПП;
контроль цільового використання коштів.

Керівник фінансової служби
Івінова Олександра Володимирівна
Тел./факс: 502-11-64

Служба розробки та впровадження програм підтримки підприємництва

Головним завданням нашої служби є реалізація принципів державної політики підтримки підприємництва в Україні, які покладено на Український фонд підтримки підприємництва. Саме з цією метою ми розробляємо проект пропозицій щодо формування заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва та показники ефективності реалізації програм, координуємо діяльність виконавців та учасників, аналізуємо результати впровадження та здійснюємо моніторинг в рамках виконання заходів Національної програми.
Також фахівці нашої служби беруть участь у розробці та сприянні реалізації міжнародних проектів і програм підтримки малого бізнесу, які мають здійснюватися за участю УФПП або в межах фондів підтримки підприємництва. Ми постійно ведемо збір, аналіз та обмін інформації щодо діяльності міжнародних або іноземних суб’єктів в сфері сприяння розвитку підприємництва.
Ми завжди готові розглянути Ваші нові ідеї та задуми, йти назустріч починанням, які сприятимуть розвитку малого підприємництва в Україні.

Керівник служби
Ханіна Галина Степанівна
Тел./факс: 286-17-78

Служба впровадження заходів з питань фінансової підтримки

Служба впровадження заходів з питань фінансової підтримки в межах реалізації Фондом Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва призначений здійснювати саме заходи щодо фінансової підтримки підприємництва. Фінансова підтримка, яка може здійснюваться в формі або фінансового кредиту через уповноважений банк, або часткової компенсації відсоткової ставки за надані суб’єктам господарювання в фінансових установах кредити, або безпроцентної фінансової підтримки на поворотній основі (позики), з метою гарантування прозорості процедури та забезпечення рівних можливостеї для підприємців надається виключно на конкурсній основі через уповноважений банк.

Служба організує та проводить процедури конкурсів підприємницьких проектів від розміщення оголошення щодо проведення конкурсів в засобах масової інформації (насамперед в „Урядовому кур’єрі” та на сайті Фонду) та розробки конкурсної документації до визначення переможців.

Всім суб’єктам малого підприємництва, які мають намір прийняти участь у конкурсі, конкурсна документація надається безкоштовно. В конкурсній документації детально викладені строки та умови проведення конкурсу, перелік документів, які подаються конкурсній комісії, орієнтовна структура бізнес-плана проекту, конкурсні критерії оцінки проектів. Але основна співпраця департаменту з переможцем конкурсу починається з моменту укладання фінансового договору. Протягом всього періоду реалізації проекту департамент здійснює моніторинг впровадження проекту з метою контролю цільового використання коштів, ефективності його впровадження та забезпечення своєчасного повернення фінансової підтримки. Надання фінансової підтримки здійснюється з забезпеченням фінансових зобов’язаньшляхом або застави власного майна суб’єкта малого підприємництва, або поруки чи гарантії інших осіб. І виконання цієї вимоги теж забезпечує департамент впровадження проектів та забезпечення виконання фінансових зобов’язань, укладаючи відповідні договори застави, перевіряючи наявність та стан заставленого майна протягом строку дії фінансового договору.

Крім того в службі впровадження заходів з питань фінансової підтримки можно отримати консультацію щодо закупівель товарів, робіт і послуг, які проводить Фонд, тому що в департаменті працюють заступник голови та секретарь тендерного комітету Фонду.

Начальник служби
Логвіна Наталія Іванівна
Тел.: 502-11-85
факс: 502-11-85

Служба региональної політики

Служба региональної політики розробляє стратегію розвитку інфраструктури державної підтримки підприємництва та здійснює інформаційно-методичне забезпечення діяльності елементів цієї інфраструктури, в першу чергу фондів підтримки підприємництва, створених за участю Українського фонду підтримки підприємництва, та інших організацій, діяльність яких націлена на підтримку підприємництва в регіонах України, узагальнює та аналізує інформацію про хід та результати реалізації цими структурами своїх завдань, напрацьовує пропозиції з удосконалення їх роботи.
Свою роботу служба будує у співпраці з місцевими органами державної влади та самоврядування, а також з іншими організаціями, що працюють в сфері підтримки підприємництва з метою формування сприятливого бізнес-середовища в регіонах України.
Організація та проведення заходів всеукраїнського рівня, таких як: наради керівників регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва, конференцій, семінарів, робочих зустрічей тощо, – створює умови для живого спілкування і обміну досвідом з запровадження та удосконалення різних форм підтримки суб’єктів підприємництва, а також залучення до бізнесу людей, які відчувають потребу займатися власною справою.
Ми впевнені, що побудова стрункої взаємопов’язаної багаторівневої державної системи підтримки підприємництва підніме на необхідний рівень та реалізує на практиці принципи державної політики підтримки підприємництва, в першу чергу малого, які закріплені в законодавстві України.

Начальник служби
Гордієнко Ольга Юріївна
Тел: 502-11-68