Архив рубрики: ‘Маркетингова політика’

Конджойнт-аналіз

Конджойнт-аналіз дозволяє виводити регресійне рівняння кожного респондента і проводити сегментацію ринку за ступенем значущості атрибутів товару, виходячи з величини бета-коефіцієнта кожного атрибута для кожного респондента. Представлені дані використовуються при побудові моделі множинної регресії, де залежною змінною є ранг від 1 до 16, а незалежні змінні – рівні властивостей товару, представлені у двоїчній формі (0 і 1), де 0 – відсутність рівня, 1 – наявність. Подробнее »

Непрямі методи дослідження цін

До непрямих методів дослідження цін відносяться: – конджойнт аналіз (Conjoint analysis, СА); – послідовний вибір ціна-товар (Price vs Good Trade-Off). Конджойнт аналіз – багатовимірний статистичний метод дослідження, переваг споживачів. Подробнее »

Прямі методи дослідження цін

Методи маркетингових досліджень ціни можна розділити на дві групи: прямі методи дослідження цін, які ґрунтуються на опитуваннях покупців; непрямі методи дослідження цін, які ґрунтуються на комплексній оцінці цінових і нецінових параметрів товару. До прямих методів дослідження цін відносяться: – тест Ван Вестендорпа (PSM – Price Sensitivity Measurement); – «сходи цін» (price ladder); – ест без порівняння (monadic test). Подробнее »

Типи аукціонів

Виділяють «англійський» і «голландський» типи аукціонів, а також аукціони без оголошення заявок. «Англійський аукціон» – ведучий називає запропоновану ціну поки не залишиться учасників, готових перебити останню оголошену заявку, у тому числі в онлайновому режимі. Подробнее »

Методи ціноутворення в Інтернет

Стрімкий розвиток Інтернет-маркетингу робить актуальним вивчення, специфічних для Інтернет методів ціноутворення. Віртуальні ринки є дуже динамічними, ціноутворення на них ведеться в режимі реального часу. Подробнее »

Банерна і текстова реклама

Найпоширенішою формою залучення відвідувачів на сайт є банерна і контекстна реклама. Банери – це зображення, що мають гіперпосилання на сайт рекламодавця. Подробнее »

Типологізація витрат при ціноутворенні в Інтернет

Витрати, що мають місце при ціноутворенні в Інтернет можна розділити на три групи: – витрати, пов’язані з розробкою веб-сайту – постановкою функціонального завдання, підготовкою технічного завдання, аналізом ситуації з пошуковими запитами по тематиці сайту, розробкою дизайн-макетів сторінок сайту, програмуванням потрібної функціональності, версткою сайту, заповненням сайту інформацією; – витрати, пов’язані з доступом в Інтернет – хостингом, реєстрацією сайту в Інтернет-каталогах, основних пошукових системах; – витрати на просування сайту в Інтернет – пошуковою оптимізацією, банерною і контекстною рекламою. Витрати, пов’язані з розробкою веб-сайту. Подробнее »

Новації ціноутворення в Інтернет

Розрізняють ряд параметрів, які є необхідною умовою для того, щоб товар був прийнятним для Інтернет-торгівлі: легкість доставки покупцю; ціна у звичайному магазині вища ніж у Інтернет-магазині; значний термін зберігання та висока транспортабельність; насичений асортимент товарів, що створює можливість вибору; статусна значимість для покупців; висока частота покупок для заміни товару на нову модель; відсутність необхідності термінової купівлі. Поряд з цим, існують чинники, що обмежують розвиток онлайнової торгівлі, а саме: проблема конфіденційності інформації при здійсненні купівель; більшість покупців користуються Інтернет-магазинами лише для порівняння цін; існує бар’єр вільного доступу до товару, що впливає на підвищення цінової чутливості покупців. Подробнее »

Індикативні ціни

Індикативні ціни – це різновид державних фіксованих цін, які встановлюються Міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України на основі дійсних цін, що склалися на даний товар на ринку на момент здійснення експортної (імпортної) операції з врахуванням умов постачання та умов здійснення розрахунків. Інформацію для розрахунків Міністерство отримує від митних, фінансових, статистичних державних органів, банківських установ, підприємств, організацій. Подробнее »

Ціни в міжнародній торгівлі

Хоча механізм встановлення цін в міжнародній торгівлі відрізняється від формування цін на внутрішньому ринку, проте формування цін в практиці міжнародної торгівлі також починається від рівня підприємства-виробника. Особливо це стосується розрахунку експортних цін. Ціна експорту на продукцію складається з витрат виробництва підприємства-експортера, до яких нараховуються витрати на транспортування вантажу одержувачем, митні збори, що нараховуються у відсотках від вартості вантажу, експортне мито, розмір якого диференціюється залежно від видів продукції і може навіть дорівнювати самій ціні. Подробнее »