За час існування УФПП концептуальні підходи до вирішення спектра проблем державної підтримки підприємництва зазнали суттєвих перетворень, поступово змінюючись від прямої фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва, яка переважно мала місце до 1999 року, до реалізації соціально спрямованих програм у 2003 році і розуміння у даний час необхідності створення дійсно ефективної системи підтримки підприємництва не тільки на загальнодержавному, але й на регіональному рівнях.

Формування конкурентноспроможної соціально спрямованої економіки з розвиненим приватним сектором та його важливою складовою – підприємництвом є стратегічним курсом економічної політики України.

З метою сприяння реалізації цієї політики та створення відповідних умов для розвитку МСП у грудні 1991 року Кабінет Міністрів України створив Український національний фонд підтримки підприємництва і розвитку конкуренції, який у серпні 1995 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 687був перетворений в Український фонд підтримки підприємництва (УФПП).

Указом Президента України від 12.05.98 № 456/98, а в подальшому і Законом України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.00 № 2063-ІІІ УФПП визначено як організацію, що здійснює фінансове забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва на загальнонаціональному рівні.

УФПП є державною некомерційною і неприбутковою організацією. За своїм статусом, завданнями і можливостями УФПП – це унікальна структура, яка здійснює за державні кошти пільгову фінансову підтримку підприємництва згідно з затвердженими Урядом програмами.

Діяльність УФПП координується Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Голова якого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.97 № 1485 очолює Наглядову раду УФПП. Наглядова рада є незалежним органом, який, з метою забезпечення об’єктивності та прозорості у питаннях використання державних коштів, складається з представників депутатського корпусу, урядових органів, громадських організацій та об’єднань і контролює всю фінансово-господарську діяльність УФПП.