Основні завдання УФПП

  • фінансування державних, міжрегіональних та тих, що мають державне значення, регіональних та галузевих програм розвитку підприємництва;
  • діяльність УФПП щодо створення інфраструктури фінансової підтримки підприємництва, в тому числі регіональних фондів підтримки підприємництва та відповідних господарських структур; ·
  • фінансова підтримка окремих підприємницьких проектів, за напрямками, визначеними Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва;
  • співробітництво з українськими, міжнародними та іноземними фінансовими структурами;
  • сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку підприємництва в Україні.