Планування фінансової діяльності

Планування фінансової діяльності набір планів або бюджетів компанії, в яких заплановано досягнення стратегічних показників. Бюджети також повинні бути підготовлені в трьох варіантах відповідно до трьох стратегічними сценаріями – оптимістичним, песимістичним і реалістичним.

Для розробки бюджетів зазвичай розглядають процесно-орієнтований (бюджетування бізнес-процесів) або функціональний (бюджетування за центрами фінансової відповідальності – ЦФО) підходи. Можна вибрати один з підходів, можна використовувати обидва. Стратегічні витрати планують в інвестиційному бюджеті, саме на його основі розраховуються вкладення, необхідні для реалізації стратегії. В інвестиційному бюджеті ми плануємо інвестиції в цінні папери, нові проекти, інші фінансові інструменти. Для інвестиційних компаній цей бюджет є основним.

Для планування грошових потоків ми повинні розробити бюджет руху грошових коштів (БРГК). Надходження і виплати плануються в трьох розрізах. Перший – з основної діяльності компанії, другий – з фінансової та третій – з інвестиційної діяльності. Якщо компанія фінансова, то основною її діяльністю є фінансова, якщо інвестиційна – то, відповідно, інвестиційна. Таким чином, БРГК для фінансових компаній відрізняється від БРГК торговельних або виробничих компаній тим, що т.к. притоки і відтоки грошових коштів плануються за інвестиційної та фінансової діяльності.

Виходячи із стратегічного прогнозу по прибутку плануються всі можливі доходи компанії (у бюджеті продажів або надання послуг), а потім у відповідних бюджетах плануються всі витрати на поточну діяльність – витрати на маркетинг, офісні витрати, персонал, ІТ і т.д. Заплановані доходи і витрати потім об’єднуються в БДР – бюджет доходів і витрат, в якому і стоїть запланована стратегічна прибуток.

При більш детальному плануванні цей показник може зажадати коректування, так як стратегічне планування має поєднуватися з операційним. При розробці стратегії ми аналізували можливі ризики, провели аналіз чутливості до різних ризиків, внутрішнім і зовнішнім. Мінімізація ризиків також може вимагати якихось витрат, які потрібно запланувати. Їх можна вивести в окремий бюджет. Крім того, для інвестиційних компаній потрібно обов’язково передбачити кредитний бюджет, який дозволить спланувати отримання і погашення кредитів.

Це є відмінністю від схем бюджетування торговельних і виробничих компаній, у яких взаємодія з банками зазвичай планується в БДР і БРГК. Не можна забувати, що бюджети розробляються виходячи зі стратегії, тобто на підставі прогнозу, а й сам прогноз робиться на базі досягнутого, тобто наявного факту по виручці, витрат, грошових потоків. Тому необхідно досить добре проаналізувати попередню діяльність компанії, зібрати детальну статистику. Таким чином, ми можемо зрозуміти, як нам потрібно підкоригувати результати попереднього року, щоб досягти тих стратегічних показників, які ми заклали в стратегію.

Таким чином, ті наші прогнози, які ми заклали у фінансову стратегію, будуть підтверджені розрахунками і цифрами, структурованими у вигляді певного набору бюджетів. Це допоможе перевести стратегію, в якій відображено загальний напрямок руху в абсолютно конкретні розрахунки.