Український Фонд Підтримки Підприємництва (УФПП)

Одним з найважливих механізмів функціонування економіки України та фактором соціальної стабілізації в умовах ринку є розвиток малого та середнього підприємництва (МСП). Аналіз світового досвіду свідчить, що практично в усіх розвинутих країнах держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, підтримці найбільш доцільних і ефективних її напрямків. Навіть у таких країнах, де склалися вікові традиції приватного підприємництва, МСП потребує державної підтримки і одержує її на основі державних програм підтримки підприємництва.

На даний час держава зробила чимало кроків щодо розвитку підприємництва. Цьому сприяли прийняті законодавчі акти про підтримку підприємництва, створення відповідних установ. Проте, незважаючи на перспективність розвитку, підприємництво продовжує стикатися з серйозними труднощами, які виникають через недосконалість законодавчої бази та податкової системи, недоступність фінансових ресурсів, нерозвиненість ринку лізингових послуг, недостатню соціальну захищеність, тиск кримінальних структур та багато іншого.

Історія фонду

З метою сприяння реалізації державної політики фінансової підтримки підприємництва та створення відповідних умов для розвитку МСП у грудні 1991 року КМУ створив Український національний фонд підтримки підприємництва і розвитку конкуренції, який у серпні 1995 року був перетворений в Український фонд підтримки підприємництва (УФПП) (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 року №687). Згідно з цією постановою УФПП є некомерційною організацією і немає за мету своєї діяльності отримання прибутку. Указом Президента України від 12.05.98 р. № 456/98 УФПП визначено як організацію, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері фінансової підтримки підприємництва на загальнодержавному рівні.