Системні інтегратори

Ті самі фундаментальні пріоритети, які спричинили піднесення компанії Novell, створили сприятливі умови також і для іншої групи фахівців – системних інтеграторів. Працюючи переважно консультантами, вони добре знали щоденні вимоги власних організацій до комп’ютерів.

А відтак розуміли, що для задоволення їхніх пріоритетів необхідна довгострокова стратегія поєднання апаратного і програмного забезпечення.

Відділи інформаційних технологій потребували послуг системних інтеграторів, бо їх лякало те, що масштабні комп’ютери стали занадто складними та дорогими.

Менеджери, які починали діяти в епоху універсальних обчислювальних машин, прагнули порад як, наприклад, “врости” у таку незвичну мережу персональних комп’ютерів компанії Novell.

Компанії, які здійснюють об’єднання або глобалізацію своїх операцій, дуже часто зустрічаються з проблемами у спілкуванні між окремими підрозділами.

І вони починають цінувати той факт, що передача правильної інформації необхідним моделям у потрібні строки може суттєво вплинути на їхні позиції в галузі.

Для визначення найкращої бізнес-стратегії щодо своїх систем інформаційних технологій ці компанії використовують досвід ззовні.

Провідні системні інтегратори розробили ділову модель, яка відображає розмаїтість їхніх культур та джерел.

Для компанії EDS, що побудувала у певних вертикальних ринках тісний зв’язок з клієнтами, ключовим аспектом ділової моделі став відбір клієнтів.

Компанія Arthur Andersen використовувала бухгалтерський та фінансовий досвід ззовні для того, щоб зв’язати архітектуру інформаційних технологій клієнтів зі своєю ширшою бізнес-стратегією.

Відділ IBM ISSC повертає капітал шляхом перехресного продажу апаратного та програмного забезпечення IBM. Іншим важливим елементом ділової моделі системних інтеграторів були тісні взаємини з численними і різними постачальниками апаратного та програмного забезпечення, здатність до розв’язання проблем клієнтів та постійна орієнтація на надання споживачам сервісу.

Хоча це й нелегко виміряти, але зростання капіталу системних інтеграторів було, безумовно, дуже значним.

Із 1984 року провідна компанія EDS утворила 16 млрд доларів ринкової вартості.

Це менше 10 відсотків річних доходів материнської компанії GM, але більше 25 відсотків ринкової капіталізації.

У запізнілій спробі вдосконалити свою ділову модель компанія IBM активно намагається утворити високоприбутковий бізнес з ISSC.

Оставить Ответ