Психологічні методи управління

Мета психологічних методів управління – управління психологічною діяльністю особистості, регулювання її поведінки та створення на цій основі морально-психлогічного клімату, який сприяє активізації людського чинника та формує розвиток особистості. Об’єктом психологічних методів управління є особистість, тобто індивід, а суб’єктом – виступає керівництво підприємства, яке спирається на думку трудового колективу. Необхідно відзначити, що психологічні методи управління класифікують на чотири групи: методи формування та розвитку трудового колективу; методи психологічної мотивації до діяльності; методи гуманізації взаємозв’язків у трудовому колективі; методи професійного відбору та навчання. Також виділяють два види психологічної сумісності: 1) психологічну – відповідає психологічній реакції людини в процесі діяльності; 2) соціально-психологічну – яка складається в результаті оптимального поєднання типів поведінки людей, та базується на інтересах, потребах, цінностях, орієнтаціях.

Соціально-психологічна сумісність поділяється на чотири аспекти: фізична, моральна, інтелектуальна, психологічна. З метою ефективного використання психологічних методів управління підприємством кожен керівник повинен оволодіти наступними принципами: оптимального контролю, відповідності, перманентності (постійності), права на критику, матеріального та морального стимулювання.

Оставить Ответ