Суецький канал

Суецький канал – судноплавний безшлюзовий морський канал, що з’єднує Середземне море з Червоним. Цей найкоротший водний шлях на 8-15 тис. км скорочує морські відстані між портами Атлантики та Індійського океану. Подробнее »

Розвиток світових мегапроектів

В усьому світі відбувається розвиток транспортної, енергетичної інфраструктури, що виражається у величезних інвестиціях у будівництво великих споруджень. Мегапроекти в Європі це: – тунель через протоку Ла-Манш; – міст Ересунд між Данією і Швецією, міст Васко да Гамора в Португалії; – німецький потяг Маглев між Берліном і Гамбургом, створення високошвидкісної залізничної мережі для всієї Європи, міжнаціональних систем автострад, тунелів в Альпах, сполучення через Балтику між Німеччиною і Данією, плани перетворення аеропортів у «вікно в Європу», величезні інвестиції в нові порти для вантажоперевезень, проекти транспортної інфраструктури на 200 млрд марок, пов’язані тільки з об’єднанням Німеччини, сполучення через протоки Гібралтар і Мессіна, найдовший у світі автомобільний тунель у Норвегії. Подробнее »

Залізничне будівництво

У середині XIX ст. залізничне будівництво стало найкращою сферою вкладення капіталів. У 1851-1857 роках у цю галузь було інвестовано близько 1 млрд дол., тобто майже в три рази більше, ніж за попередні 20 років. Держава надавала велику підтримку компаніям, що будували залізниці.

Вони одержували безкоштовно землю, ліс, будівельні матеріали, безпроцентні позички. Подробнее »

Історичні передумови розвитку інфраструктури світу

Розглядаючи вплив розвитку транспортної інфраструктури на рівень економічного розвитку суспільства, варто зауважити, що першим глобальним зрушенням у цьому напрямку стали Великі географічні відкриття, основною метою яких були не так науково-пізнавальні прагнення європейців, як їхні економічні потреби, бажання знайти найкоротші й безпечні шляхи в Індію, а також геополітичні завдання захопити нові землі і створити там колонії. У ході цих відкриттів відбулося переміщення торгових шляхів на Атлантичний, Тихий та Індійський океани. Подробнее »

Регіональні аспекти залучення інвестицій

Світовий досвід сучасних високорозвинених країн, зокрема Японії, засвідчує ефективність синтезу державної і регіональної економічної політики у створенні сприятливих умов і підтримці національного бізнесу, орієнтованого на експорт та залучення іноземних інвестицій. Досвід цих країн учить, що важливо правильно врахувати момент, коли від політики імпортозаміщення й торгівлі сировиною потрібно переходити до високотехнологічних виробництв, що націлені на зовнішні ринки. Подробнее »

Інвестиційний рейтинг України і залучення іноземних інвестицій

Криза на фондовому ринку в жовтні 1997 року в Азії і Латинській Америці та світова фінансова криза 1998 року негативно вплинули на фінансову систему та економіку України, а також показали, що Україна інтегрована в макроекономічні процеси. У зв’язку з цим найважливішим завданням щодо залучення іноземних інвестицій є оцінка інвестиційної привабливості України на міжнародному рівні. Подробнее »

Місце України у світовій інвестиційній системі

Для нашої країни, що стала на шлях інтеграції у світове господарство і прагне створити відкриту економічну систему, участь у процесах руху капіталу і як імпортера, і як експортера є питанням стратегічно важливим. Сьогодні ж участь України в цих процесах важко назвати активною, а з позицій залучення закордонних капіталовкладень їй доведеться конкурувати з країнами, ринки яких виявляються нині більш привабливішими для інвесторів. Подробнее »

Створення ВЕЗ

Створення ВЕЗ, зокрема в Україні, має здійснюватися при узгодженні загальнодержавних економічних програм і залежати від ефективної взаємодії органів державного управління, місцевих структур та підприємств, а також від розширення самостійності територій у питаннях управління їх соціально-економічним розвитком. Досягнення поставлених цілей шляхом створення і функціонування ВЕЗ можливе лише за умови, коли в країні є необхідна законодавча та нормативна база. Подробнее »

Спеціальні економічні зони й іноземні інвестиції

Вільні економічні зони є організаційно оформленою і достатньо апробованою в світовій практиці передумовою активізації міжнародної інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва, поглиблення інтеграційних економічних процесів. Сьогодні найбільшого поширення за кордоном має трактування ВЕЗ. – як територій, на яких, дякуючи введенню безмитного режиму, а також за допомогою інших економічних та організаційних регуляторів, стимулюється зовнішньоекономічна діяльність із залученням іноземних інвестицій; – як частини національної території, економічний потенціал якої зорієнтований на вирішення специфічного завдання або комплексу завдань. Подробнее »

Іноземні інвестиції в Україні

Іноземні інвестиції – це всі види цінностей, які вносяться іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності на території даної держави. Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у формі таких активів: – конвертованої валюти; валюти України при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування, а також за умови сплати податку на прибутки від інвестицій у будь-які інші об’єкти реінвестування відповідно до чинного законодавства України (реінвестування – переміщення капіталу з одних активів в інші, ефективніші); – будь-якого рухомого та нерухомого майна і пов’язаних з ним майнових прав; – акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також інших корпоративних прав, які виражені в конвертованій валюті за ринковою вартістю; – грошових вимог і права вимог про виконання договірних зобов’язань, гарантованих першокласними банками, які мають вартість у конвертованій валюті; – будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких підтверджується відповідно до законів держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями; – прав на здійснення господарської діяльності, а саме: розробку, видобуток або експлуатацію природних ресурсів. Подробнее »