Нарощування темпів виробництва

Нарощування темпів виробництва у 2005 році зумовлено сприятливою кон’юнктурою на внутрішньому ринку продукції машинобудування. Це пов’язано передусім з високими темпами зростання виробництва в електронному й електричному, сільськогосподарському та транспортному машинобудуванні, у тому числі в автомобільній, авіаційній та суднобудівній галузях. Недостатнім нині є зростання продукції машинобудування для забезпечення вантажоперевезень та пасажироперевезень на Укрзалізниці, що пов’язано зі стрімким ростом цього виду послуг. Упродовж січня-листопада 2004 року приріст експорту товарів машинобудівної галузі у фізичному виразі становив 29,1 %. Водночас вартісна складова зросла на 70,9 %. Найвищу динаміку зростання виробництва у 2005 році, на думку експертів, зберегли машинобудування, целюлозно-паперова промисловість, виробництво деревини та виробів з деревини, легка промисловість, виробництво будматеріалів та металургія.

Так, за січень-листопад 2004 року обсяги промислового виробництва зросли на 13,4 % порівняно з відповідним періодом 2003 року. При цьому нарощування темпів промислового виробництва відбулося у машинобудуванні, ремонті та монтажі машин і устаткування (на 30,7 %), у виробництві деревини та виготовленні виробів з неї (на 26,3 %), у виробництві неметалевих мінеральних виробів – будматеріали, скло (на 20,8 %), у целюлозно-паперовій промисловості (на 19,0 %), у хімічній та нафтохімічний промисловості (на 14,0 %), у хімічній та нафтохімічній промисловості (на 14,0 %), у металургії та обробленні металу (на 13,0 %). У 2005 році нарощування обсягів продукції промисловості порівняно з 2004 роком за видами економічної діяльності очікувалося в галузях: машинобудування (перш за все транспортне машинобудування), ремонт і монтаж машин та устаткування (значною мірою на підприємствах, що обслуговують потреби транспорту й транспортне машинобудування) – на 25 %; целюлозно-паперовій промисловості – на 22 %; виробництві деревини та виробів з деревини – на 20 %; легкій промисловості – на 15 %; виробництві неметалевих мінеральних виробів (будматеріали, скловироби) – на 10 %, а також на 8 % у металургії та оброблені металу, хімічній та нафтохімічній промисловості.

Зростання виробництва мало відбутися за рахунок упровадження новітніх технологій та розширення виробничих потужностей діючих виробників. Збут повинен стимулюватися високим попитом на продукцію цих галузей. У галузі транспортного машинобудування очікувався значний розвиток електровозобудування.

Також значним сегментом транспортного машинобудування є автомобілебудування. У цій галузі рушійною силою стане зростання вітчизняного виробництва, поновлення дії інвестиційної програми виробництва вантажних автомобілів і автобусів ВАТ «Луцький автомобільний завод» (затверджено постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня 2003 р. № 1473), а також заходів захисту внутрішнього ринку, визначених Законом України «Про розвиток автомобільної промисловості України». В авіаційній галузі розширення виробництва здійснюватиметься за рахунок виготовлення літаків АН-140 на ДП «Харківське авіаційне виробниче підприємство» та виконання державного замовлення на закінчення випробування й підготовку серійного виробництва літака Ан-70 на АНТК імені О. К. Антонова та Київському державному авіаційному заводі «Авіант»; відновлення можливостей гвинтокрилобудування.

У суднобудівній галузі здійснюватиметься залучення до виконання та реалізації вітчизняних підприємств суднобудівної галузі «Національної програми будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки», а також прискорення Мін-трансом розробки й затвердження «Програми розвитку морського і річкового транспорту України до 2010 року».

Оставить Ответ