Міжнародна інвестиційна діяльність

Відтак міжнародна інвестиційна діяльність займає особливе місце і в структурі зовнішньоекономічних пріоритетів України.
Потребу України в іноземних інвестиціях, крім усього іншого, зумовлено трьома важливими причинами:
- надзвичайно низькою інвестиційною активністю власних товаровиробників. За умов тривалої кризи та стагнації виробництва, його незадовільної прибутковості процес внутрішнього капіталотворення в останні роки практично майже припинився;
- гострою необхідністю технічної й технологічної модернізації як самого виробництва, так і всієї ринкової та соціальної інфраструктури з допомогою імпорту сучасних машин і устаткування, використання передового досвіду управління та організації підприємницької діяльності;
- потребами впровадження в усі сфери господарського життя нових методів управління, менеджменту й маркетингу як іманентних атрибутів ринкової системи.
Нині вже є очевидним, що проблему залучення іноземних інвестицій в економіку України треба розглядати в контексті особливостей трансформаційних процесів, які відбуваються в країні. Основний аспект цієї проблеми пов’язаний з унікальною парадигмою трансформацій та стратегіями попереднього економічного розвитку, а також з менталітетом української нації.
Пошук раціональної моделі, що стимулюватиме інвестиційні і, водночас, трансформаційні процеси, потребує глибокого знання історії, теорії та практики інвестиційної діяльності. Поглиблене вивчення основних історичних етапів розвитку інвестиційних теорій, світової практики їхнього застосування в контексті реалізації економічної політики держав, дослідження важелів державного впливу на інвестиційні процеси та впливу міжнародної інвестиційної діяльності на розвиток національних економік допомагає проаналізувати недоліки та переваги, наслідки та перспективи, мотивації застосування тієї чи тієї інвестиційної моделі національними державами.