Комплексна діагностика розвитку підприємства

Балансова вартість підприємства – вартість активів підприємства на певну дату. Потенціал підприємства – його можливості, ресурси, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства. Ринкова вартість підприємства – вартість підприємства у грошовому еквіваленті; за неї у відповідних просторово-часових умовах потенційно може бути відчужене підприємство на основі добровільних та правоздатних дій покупців і продавців.

Рівень масштабності розвитку підприємства – демонструє кількісну характеристику змін і перетворень, які відбулись на підприємстві. Рівень якості розвитку – засвідчує ключові властивості підприємства, зокрема ритмічність та бездефектність виробництва, капіталізацію вартості. Розвиток – процес перетворень, переходу від одного якісно-кількісного стану до іншого, змін вищого рівня.

Розвиток підприємства – трактується багатоаспектно, а саме: розвиток підприємства як процес перетворення його якісно-кількісних параметрів; розвиток як результуюча характеристико, параметрів підприємства у певних просторово-часових умовах; Розвиток як іманентна властивість того чи іншого підприємства; Розвиток як констатація незворотності реалізації змін на підприємстві; розвиток як динамічна характеристика кожного підприємства.

Оставить Ответ