Коефіцієнт ефективності управління

Коефіцієнт ефективності управління відображає ступінь використання потенційних можливостей підприємств. Процес управління ефективністю діяльності підприємства має розглядати матеріальні, фінансові, трудові ресурси такими, що забезпечують реалізацію управлінського впливу і надходять із зовнішнього середовища. Ефективність роботи персоналу доцільно розглядати як частину загальної ефективності управління підприємством, на яку впливають наступні чинники: економічні, соціальні, організаційні, екологічні, матеріальні, культурні. Необхідно відзначити, що у якості критеріїв ефективності роботи персоналу виступають: плинність персоналу; рівень кваліфікації; рівень виконавчої і трудової дисципліни; професійно-кваліфікаційна структура персоналу; співвідношення працівників і службовців; використання фонду робочого часу; соціальна структура персоналу; питома вага порушників трудової дисципліни; надійність роботи персоналу; витрати на працівника; витрати на одного працівника апарату управління; рівень соціально-психологічного клімату в трудовому колективі; рівень реалізації виконання плану соціально-економічного розвитку.

У залежності від предмету оцінки існуючі методики можна поділити на дві основні групи: 1. Методика оцінки якості праці – в основному спрямована на удосконалення внутрішньої організації трудового колективу підприємства і повинна орієнтувати персонал на виконання планових завдань, раціональне використання робочого часу, покращення трудової і виконавчої дисципліни. 2. Методика оцінки результатів праці – орієнтує персонал на досягнення кінцевих результатів роботи підприємства: збільшення прибутку, зменшення ресурсів та витрат. Ефективність роботи управлінського персоналу може бути оцінена на основі аналізу основних складових: управлінського потенціалу, витрат на управління, якості управлінського персоналу та ефективності управління.

На завершення необхідно розглянути проблеми підвищення ефективності управління підприємством в ринкових умовах господарювання, в умовах конкуренції і кризових ситуацій.

Оставить Ответ