Інвестиційна привабливість підприємства

Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність фінансово-економічних, соціальних, логістичних, технологічно-майнових, адміністративно-правових, партнерських, іміджево-брендових, товарних характеристик підприємства, котрі забезпечують його пріоритетне становище у конкурентній боротьбі за інвестиційні ресурси. Аналіз наукових джерел і практики функціонування підприємств дає змогу виокремити невід’ємні складові інвестиційної привабливості підприємства (див. рис). У наведеній структурі складових інвестиційної привабливості підприємства свідомо не розглядаємо макроекономічний та мезоекономічний аспекти, адже, як засвідчує практика, інвестори в процесі пошуку об’єктів інвестування керуються властивими їм цілями, і не завжди макроекономічна ситуація в країні та стан галузі визначально впливають на інвестиційні рішення. Ключові критерії для інвестора – параметри Функціонування підприємства у його взаємодії зі зовнішнім середовищем.

Як засвідчують дані, інвестиційну привабливість підприємства з урахуванням її складових кількісно можна діагностувати за значним переліком діагностичних індикаторів, зокрема водночас абсолютних, відносних, інтегральних тощо. Такий підхід не дає змоги отримати певну узагальнену інтегральну оцінку рівня інвестиційної привабливості підприємства з огляду на складність та практичну Неможливість подальшого узагальнення згаданих бізнес-індикаторів у єдиний комплексний показник.

Оставить Ответ