Індикативні ціни

Індикативні ціни – це різновид державних фіксованих цін, які встановлюються Міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України на основі дійсних цін, що склалися на даний товар на ринку на момент здійснення експортної (імпортної) операції з врахуванням умов постачання та умов здійснення розрахунків. Інформацію для розрахунків Міністерство отримує від митних, фінансових, статистичних державних органів, банківських установ, підприємств, організацій. При розрахунку індикативних цін враховуються результати моніторингу зовнішніх товарних ринків, стандарти якості України та міжнародних організацій, та інша інформація кон’юнктурно-цінового характеру.

Індикативні ціни переглядаються один раз на місяць та є обов’язковими до публікації до п’ятого числа поточного місяця в газеті «Урядовий кур’єр». Індикативні ціни вводяться з метою стабілізації валютних надходжень, відвернення антидемпінгових розслідувань, недопущення недобросовісної конкуренції та регулювання цін експортно-імпортних операцій. Введення індикативних цін означає, що товари, відносно яких такі ціни введені, можуть експортуватися або імпортуватися за цінами не нижче індикативних.

При цьому, для здійснення експортних або імпортних операцій потрібне, як правило, отримання ліцензії і реєстрація зовнішньоекономічного контракту. Індикативні ціни можуть вводитися на товари: відносно яких застосовуються антидемпінгові заходи або початі антидемпінгові розслідування в Україні або за її межами; відносно яких застосовуються спеціальні імпортні процедури; відносно яких встановлені режими квотування або ліцензування; відносно експорту яких встановлений спеціальний режим; у інших випадках, передбачених міжнародними договорами України. Індикативні ціни на товари, відносно яких початі або можуть бути початі антидемпінгові розслідування в Україні або за її межами, встановлює Міжвідомча комісія з антидемпінгових розслідувань.

Митні органи України отримують від Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України перелік товарів, на які встановлюються індикативні ціни. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності повинні обов’язково використовувати індикативні ціни під час укладення і здійснення всіх видів зовнішньоекономічних угод, включаючи також угоди з давальницькою сировиною (на сировину і готову продукцію з неї). Це стосується випадків, коли в результаті переробки давальницької сировини був отриманий новий товар, який, відповідно до чинного законодавства, має місцем походження Україну. При використанні індикативних цін, митна вартість товару встановлюється, виходячи з індикативної ціни.

У разі відхилення ціни контракту від індикативної ціни на товари, від особи, що виробляє операцію, потрібне надання додаткових документів, що обґрунтовують таке відхилення. Для отримання таких документів суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України представляють в Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі економічне обґрунтування контрактної ціни у письмовій формі, розроблене відповідно до методики цього міністерства. Впродовж 10 календарних днів Міністерство приймає рішення про підтвердження контрактної ціни або відмову в такому підтвердженні.

У випадку, якщо товар не підпадає під дію індикативних цін, користуються довідковими цінами. Розроблені довідкові ціни присилають митним органам в інформаційних листах і бюлетенях «Огляд цін українського і світового ринків». Вони відображають реальний рівень ціни, згідно з яким можна продати або купити товар.

їх можуть використовувати і як інформаційне джерело під час митної оцінки аналогічних товарів, і при оцінці бартерних контрактів.

Оставить Ответ