Елемент стохастичності

Проблема полягає в тому, щоб запобігти надто суб’єктивній оцінці чинників. Якщо ввести в основну схему бальної оцінки елемент стохастичності (випадковості), можливо одержати точніші результати.

Справа в тому, що вирішити, чи певний параметр даного проекту кращий, слабкий тощо, дуже складно, оскільки за багатьма критеріями проект з певною ймовірністю може привести як до задовільних, так і незадовільних результатів. Саме це береться до уваги при використанні стохастичності системи бальної оцінки: за кожним з критеріїв для проекту, що розглядається, експерти оцінюють імовірність досягнення різних результатів, що дає змогу до певної міри враховувати ризик, пов’язаний з проектом.

До простих методів оцінювання економічної ефективності інноваційних проектів належать статистичні методи. їх рекомендують застосовувати на початковій стадії експертизи проекту, а також для проектів, що мають відносно короткий інвестиційний період.

До показників, які найчастіше застосовують під час оцінювання економічної ефективності інноваційних проектів, належать: • сумарний (або середньорічний) прибуток, який одержують внаслідок реалізації проекту; • рентабельність інвестицій (проста норма прибутку); • період окупності інвестицій (строк повернення). Необхідно пам’ятати, що неможливо повністю і всебічно відобразити в показниках будь-який результат інноваційного проекту від зародження ідеї до її реалізації.

Слід також ураховувати, що будь-який результат інновацій має подвійне значення: • як основа змін у матеріальному виробництві, а в економічному розумінні для досягнення цілей форми, а отже, для підвищення прибутку і конкурентоспроможності; • як джерело подальших наукових досліджень і розробок, тобто становить науковий і методологічний інтерес. Поки що немає простих, єдиних і придатних для всіх умов управління показниками ефективності інноваційної діяльності.

Проте можна виявляти й оцінювати взаємозв’язок чинників ефективності, щоб якнайкраще узгоджувати їхні дії.

Оставить Ответ