Архив рубрики: ‘Маркетингова політика’

Митні збори

Митні збори можна класифікувати наступним чином. 1) залежно від мети, яку переслідує держава: – фіскальні митні збори – направлені на наповнення державного бюджету. Подробнее »

Специфіка ціноутворення на міжнародних ринках

Ціноутворення на міжнародних ринках має певні відмінності від процесу встановлення цін на внутрішніх ринках. Перш за все формування цін залежить від рівня світових цін. Світова ціна є грошовим виразом інтернаціональної вартості товару, який реалізується в процесі міжнародної торгівлі. Подробнее »

Метод ROBI8

Метод ROBI8 (з англ. Return on Brand Investment – повернення інвестицій у бренд). Подробнее »

Мультикритеріальні методи формування ціни бренда

Мультикритеріальні методи базуються на використанні кількісних і якісних показників при формуванні ціни бренда. Застосовуються мультибрендовими продавцями і ґрунтуються на експертних оцінках декількох брендів однієї категорії. Подробнее »

Методи формування ціни бренда

Дохідні (фінансові) методи формування ціни бренда поділяються на: 1) метод додаткового доходу; 2) метод оцінки дисконтованої вартості майбутніх доходів; 3) метод надходжень (доходу по акціях); 4) метод звільнення від роялті; 5) метод дисконтування грошового потоку. Метод додаткового доходу передбачає, що вартість ґрунтується на виявленні цінової премії, тобто різниці в ціні між брендовим товаром і аналогічним небрендовим товаром. Подробнее »

Монокритеріальні методи формування ціни бренда

Бренд – це відома торговельна марка, яка має постійно високу лояльність покупців, за рахунок чого формується додатковий прибуток. Відмінності бренда від торговельної марки полягають у наступному: 1. Товар-бренд здатний завоювати більшу частку ринку, ніж аналогічний товар під торговельної маркою, що не є брендом. Подробнее »

Способи обліку цін на сировину

Для правильного складання калькуляції та розрахунку ціни продажу страви крім складу і норм вкладення сировини необхідно знати ціни на дану сировину. За даними калькуляційної картки в бухгалтерському обліку списується собівартість реалізованих страв за звітний період. Подробнее »

Стратегія ковзної падаючої ціни на медичні послуги

Визначальним чинником є співвідношення попиту і пропозиції. У міру насичення ринку медичними послугами відбувається поступове зниження цін. Відповідно медичному закладу необхідно аналізувати темпи зростання ринку медичних послуг, зіставляти з динамікою ємності ринку і визначати на скільки відсотків потрібно знизити ціни в майбутній період, щоб забезпечити запланований обсяг продаж. Подробнее »

Непрямі витрати

Непрямі витрати не залежать від обсягів реалізації послуг і часу на їх надання. До них відносять: накладні витрати, пов’язані з наданням медичних послуг, до яких відносять витрати на оренду приміщень, транспортні витрати, витрати на дослідницькі роботи, господарські, відрядження та інші витрати; витрати на додаткові матеріали та засоби, які використовуються при наданні послуги (канцелярські товари, запасні частини для медичного устаткування і т. д.); трудові витрати – заробітна плата технічному персоналу, адміністрації. Етап формування ціни – визначення рівня рентабельності, введення поправочних коефіцієнтів, експертна оцінка, калькуляція ціни та оформлення прейскуранту.

Оформлення документації – технічна робота, якою завершується розрахунок цін. Основними підсумковими документами з розрахунку цін є калькуляційні листи і прейскуранти. Подробнее »

Особливості ціноутворення на види послуг

Ціноутворення на туристичні послуги. Нижній рівень ціни на туристичні послуги визначає собівартість, а верхній – попит. Подробнее »