Архив рубрики: ‘Інноваційний менеджмент’

Цінності окремого робітника

Цінності насамперед ґрунтуються на людських потребах. Подробнее »

Прогресивні форми керівництва

Харизматичних лідерів, які мають особливі здібності з управління впровадженням інновацій, американські спеціалісти називають транс формуючими керівниками. Подробнее »

Децентралізація особистої влади керівника

Американські спеціалісти з питань управління вважають, що при централізованій системі управління влада здійснюється в основному п’ятьма методами: 1) за допомогою заохочень; 2) накладанням стягнень; 3) наділенням спеціалістів обмеженими і контрольованими повноваженнями (наприклад, правом використовувати 15 % робочого часу на пошукові роботи, які не включені в план НДР); 4) за допомогою авторитету професійних знань; 5) за допомогою особистих позитивних якостей керівника, що викликають повагу і пошану співробітників. Подробнее »

Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації

Відповідальність за забезпечення мотивації інноваторів лежить на менеджменті організації та його керівництві. Подробнее »

Завдання управління

Завдання управління полягає в тому, щоб створити «спіраль знань», що означає виявлення і поширення невідомих знань, підняття на новий рівень, розширення знань, які застосовуються до різних сфер діяльності в організації. Подробнее »

Патентне бюро

Патентне бюро має штат до 500 співробітників, які мають високу наукову кваліфікацію з 50-ти галузей знань, за якими класифікуються патенти. Чітка організація системи патентування в країні сприяє стимулюванню винахідництва і розвитку нових галузей виробництва. Подробнее »

Захист інтелектуальної власності

Серед загальнонаціональних конкурсів є кілька найважливіших. Зокрема, все японський конкурс винахідників проводиться щорічно, починаючи з 1960 р. Винаходи, що подаються на конкурс, повинні мати практичне застосування в промисловості і на них має бути подана заявка до патентного відомства з успішною попередньою експертизою. Подробнее »

Субсидії

Субсидії надаються індивідуальним винахідникам або дрібним фірмам, що не мають коштів для доведення винаходів до практичного використання. Завдяки субсидіям Національне бюро стандартів США, наприклад, одержує на експертну оцінку значну кількість інноваційних пропозицій, які можуть бути рекомендовані міністерствам, відомствам, фірмам з метою їх подальшої доробки і впровадження. Подробнее »

Організація винахідницької діяльності

До форм негативного стимулювання належить право керівника звільнити або перевести співробітника на нижчу посаду; змінити заробітну плату. Подробнее »

Стимулюючий вплив на творчу діяльність новаторів

Великий стимулюючий вплив на творчу діяльність новаторів відіграє виробниче середовище, що забезпечує працівника всіма необхідними ресурсами і необхідними організаційними умовами. Подробнее »